www.svarovani123.com
Jednoznačně nejlepší pojízdný hasící přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu. Například pro rozvodny elektrického napětí a dále pro regulační stanice plynu a provozy chemického a potravinářského průmyslu.
Hasící přístroj je pod stálým tlakem.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN  38 9160.
Hadice : délka 5 m s proudnicí.
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)