www.svarovani123.com


Pojízdný hasicí přístroj sněhový s dvojnásobným množstvím hasiva pro hašení elektrického zařízení všeho druhu. Stejně jako typ S30H se jedná o nejlepší pojízdný hasicí přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu. Používá se např. v rozvodnách elektrického napětí, regulačních stanicích plynu a  provozech chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.
Hadice: délka 10 m s proudnicí.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN – 38 9160.

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)