Klasika mezi  hasicími přístroji. Hasí pevné organické látky, jako je dřevo, papír, seno, sláma, textil atd.
Vodní hasicí přístroj 9l se používá v  archívech, kůlnách, senících a všude jinde, kde hrozí nebezpečí požáru pevných látek. apod.
Hasicí přístroj vodní 9l je pod stálým tlakem. Nesmí se používat v teplotách po nulou (mrazech).
Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3.
Z bezpečnostních důvodů se nesmí tento hasicí přístroj používat  na hašení elektrického zařízení pod napětím.

Součástí dodávky hasicího přístroje je věšák pro upevnění přístroje.
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)