symbol IGBTTechnologie IGBT – angl.. Insulated Gate Bipolar Transistor – je moderní technologie založená na bipolárních tranzistorech s izolovaným hradlem. Spojuje v sobě jednoduchost ovládání unipolárních tranzistorů s vysokým lavinovým průrazem a rychlostí přepínání bipolárních tranzistorů. Použití IGBT technologie má vliv na výrazné prodloužení bezchybného provozu svařovacích zařízení.

symbol sprawność 60

Vysoká zatížitelnost zařízení: 60%

Zařízení vynikající kvality určuje nové standardy mezi AC/DC svařovacími zdroji a uživatelsky příjemný ovládací panel umožňuje volbu všech nezbytných provozních hodnot.Součástí standardního vybavení je kapalinou chlazený hořák TIG PARKER SUREGRIP SGT18 SC 4M

Průmyslové mikroprocesorové svařovací zdroje Welder Fantasy JET TIG II jsou založeny na technologiích IGBT, vybaveny kapalinou chlazeným hořákem a chladicí jednotkou a přizpůsobeny ke svařování nelegovaných, nerezových a kyselinovzdorných ocelí, dále mědi, mosazi, hořčíku, titanu a všech slitin hliníku.
 

ZNAČKA "WELDER FANTASY" JE OCHRANNOU ZNÁMKOU A PODLÉHÁ ZÁKONNÉ OCHRANĚ.

VLASTNOSTI:

 • Kompaktní konstrukce
 • Integrovaná konstrukce s chladicí jednotkou a vozíkem
 • IGBT tranzistory
 • Pracovní cyklus 60%
 • Snadná obsluha ovládacího panelu
 • LCD displej s provozními hodnotami
 • LCD displej pro vlastní program
 • Možnost uložení až devíti vlastních programů
 • Široká paleta svařovacích funkcí

symbol metody TIG DC LIFT ARCTIG DC Lift-Arc – u metody TIG (ang. Tungsten Inert Gas) se mezi svařovaným materiálem a netavící se elektrodou vyrobenou z čistého wolframu nebo wolframu s příměsemi zapaluje elektrický oblouk v ochranné atmosféře inertního plynu (argon). U metody TIG Lift-Arc dojde k zapálení oblouku až v okamžiku kontaktu elektrody se svařovaným materiálem. V režimu TIG DC se svařuje stejnosměrným proudem.

symbol metody TIG DC HFTIG DC HF – pro úplné odstranění rizika znečištění svaru wolframem se doporučuje, aby se elektroda svařovaného materiálu vůbec nedotkla. Za tímto účelem se používá bezkontaktní zapalování oblouku s použitím výbojů o vysoké frekvenci, které vytváří do zařízení integrovaný ionizátor.

ikona spawanie TIG DC pulse lift arcTIG DC PULS Lift-Arc – k zapálení oblouku dojde po kontaktu elektrody se svařovaným materiálem. Funkce Puls umožňuje svařování tenkých prvků díky pravidelným změnám intenzity proudu.


ikona spawanie TIG DC pulse HFTIG DC PULS HF – bezkontaktní zapálení HF pomocí ionizátoru v režimu TIG DC PULS

symbol metody TIG AC LIFT ARCTIG AC Lift-Arc – tato funkce umožňuje svařování hliníku díky využití střídavého proudu, který v průběhu svařování provádí ionické pískování. Díky možnosti nastavení hodnoty AC Balance, neboli vyvážení střídavého proudu, je možné nastavit poměr trvání vzájemně mezi jednotlivými fázemi.

symbol metody TIG AC HF

TIG AC HF – tato funkce analogicky umožňuje svařovat střídavým proudem tenké materiály vyrobené z hliníku. Zapaluje se bezkontaktně díky využití ionizátoru.

ikona spawanie TIG AC pulse lift arcTIG AC PULS Lift-Arc – svařování v tomto režimu představuje spojení využití střídavého proudu s pulzem, které umožňuje svařování velmi tenkých materiálů vyrobených z hliníku. Svařovací oblouk se zapaluje kontaktem elektrody se svařovaným materiálem.


symbol metody TIG AC PULSE HFTIG AC PULS HF – funkce umožňující svařovat tenké materiály vyrobené z hliníku. Zapaluje se bezkontaktně díky využití ionizátoru.

symbol metody TIG ACDCTIG AC + DC – funkce Advanced AC umožňuje svařovat kombinovaným proudem AC a DC−. Během jednoho cyklu dojde ke změně střídavého proudu AC na stejnosměrný proud s přímou polaritou DC(−). Tento cyklus se opakuje v průběhu celého svařování. Svařování kombinovaným proudem je výhodné obzvláště při spojování materiálů s různou tloušťkou. V porovnání se svařováním střídavým proudem AC se rovněž výrazně snižuje hluková emise.

symbol metody MMA DC+MMA DC+ – u metody MMA se používá obalená elektroda, kterou tvoří kovové jádro pokryté obalem. Mezi špičkou elektrody a svařovaným materiálem hoří elektrický oblouk. K jeho zapálení dojde po kontaktu konce elektrody s povrchem svařovaného materiálu. MMA DC+ označuje svařování s reverzní polaritou – více tepla se přechází do materiálu a méně v elektrodě.


symbol metody MMA DC-MMA DC− – rozdíl oproti metodě MMA DC+ spočívá v tom, že polarita v režimu MMA DC− je přímá a proto je distribuce tepla opačná – více tepla se soustředí na elektrodě a méně do svařovaného materiálu.


symbol metody MMA VRD DC+MMA VRD DC+ – v tomto režimu je dostupná funkce VRD (Voltage Reduction Device) – modul snižující napětí běhu naprázdno v sekundárním obvodu zařízení. Zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Funkce spouští a vypíná svařovací napětí, když v průběhu svařování detekuje odpor mezi koncem elektrody a svařovaným materiálem.


symbol metody MMA VRD DC-MMA VRD DC− – funkce VRD (Voltage Reduction Device) dostupná i pro tuto metodu funguje analogicky jako u metody MMA VRD DC+. Rozdíl spočívá v přímé polaritě.

FUNKCE NA PANELU:

 • Možnost uživatele naprogramovat a uložit tovární nastavení pro svařování hliníku a oceli (9 programů v paměti).
 • Možnost volby průběhu proudu:

symbol ksztaltu fali advanced squareADVANCED SQUARE – obdélníkový průběh střídavého proudu umožňuje svařovat hliník s příměsí hořčíku.

symbol ksztaltu fali soft squareSOFT SQUARE - lichoběžníkový průběh střídavého proudu se používá ke svařování hliníku s příměsí křemík.

symbol ksztaltu fali triangularTRIANGULAR – trojúhelníkový průběh proudu je optimální při svařování tenkých materiálů včetně eloxovaného hliníku.

symbol ksztaltu fali sineSINE – sinusový průběh proudu se doporučuje pro svařování čistého hliníku 99,999%.

-   AC/DC EASY SETUP – možnost využití přednastavených programů s továrním nastavením

-   NORMAL SETUP – nastavení svařovacích hodnot podle individuálních potřeb

-   HOT START - funkce, usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti proudu nastavenému svářečem. Po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou hodnotu.

-   ARC FORCE – nastavení zkratového proudu – funkce zajišťující, že při zkrácení oblouku dojde k nárůstu svařovacího proudu, což oblouk stabilizuje nezávisle na jeho délce.

-   HF – zařízení je vybaveno ionizátorem, který umožňuje bezkontaktní zapálení svařovacího oblouku.

-   PRE a POST GAS – předfuk a dofuk ochranného plynu;

-   UP a DOWN SLOPE – nárůst a pokles svařovacího proudu;

-   PULSE – svařování impulzním proudem

-   VRD – Voltage Reduction Device – snižuje napětí běhu naprázdno v sekundárním obvodu zařízení. Zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

-   PFC – Power Factor Correction – zvýšení účiníku až k hodnotě co nejvíce blízké 100% pro snížení ztrát proudu ve vodičích.

-        2-takt a 4-takt,

-        zapálení oblouku bezkontaktní HF nebo kontaktní LIFT

-        možnost připojení dálkového ovládání – nožní pedál, hořák s potenciometrem

-        dvoufunkční ovladač ADJUST (hrubé a jemné nastavení)

a další popsané v návodu k obsluze

Technické údaje:

Rozsah svařovacího proudu TIG DC

5-400 A

Rozsah svařovacího proudu TIG AC

10-400 A

Pracovní cyklus TIG

400A-35%

Tvar průběhu proudu

obdélníkové, lichoběžníkové, trojúhelníkové, sinusové

Nastavení frekvence AC proudu

20-250 Hz

Balance pro AC proud

5%-90%

Předfuk / dofuk – režim AC/DC

0-25 / 0-50 s

Počáteční / koncový proud – režim DC

5-400 A

Počáteční / koncový proud – režim AC

10-400 A

Čas nárůstu / poklesu – režim AC/DC

0-25 s / 0-25 s

Základ pulzu AC/DC

3-100%

Doba trvání pulzu AC/DC

5%-95%

Frekvence kombinovaného proudu – Advanced AC

0,1-10 Hz

Frekvence pulzního proudu – Standard DC

0,1-500 Hz

Frekvence pulzního proudu Standard AC Square (obdélníkový průběh)

0,1-250 Hz

Frekvence pulzního proudu Standard AC Soft Square, Triangular, Sine

0,1-10 Hz

Funkce zapálení oblouku TIG

HF (ionizátor) / LIFT

Napětí běhu naprázdno MMA / VRD MMA

70 / 21 V

Rozsah svařovacího proudu MMA DC+ / DC−

20-315 A

Pracovní cyklus MMA

315A-60%

ARC FORCE

0-100%

HOT START TIME

0-2 s

HOT START AMPS

0-100%

Napájecí napětí

3~400V 50 Hz

Výkon TIG/MMA

11,5 kVA

Jištění

32 A

Rozměry

1060 x 1155 x 435 mm

Hmotnost

118 kg

Pro všechny metody TIG je možné použít následující režimy svařování:* Prostřednictvím systému LIFT-ARC (2T a 4T)
* Bezkontaktní zapalování HF (2T a 4T)
* Pedál dálkového ovladače (2T a 4T)


 

KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE:

- WELDER Fantasy JET TIG II AC / DC 400 IGBT svářecí zdroj,

(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)